Ce este clasa energetică a unei clădiri și de ce este importantă?

Clasa energetică a unei clădiri este un sistem de clasificare, conform standardelor in vigoare, care măsoară eficiența energetică a acesteia.

Este un aspect important pentru clădiri dar și pentru apartamente, deoarece are un impact semnificativ asupra amprentei de carbon, asupra reducerii de consum de energie și asupra confortului termic la interiorul clădirii sau al apartamentului.

Clasele energetice după care este evaluată energetic o clădire sau un apartament sunt de la A+ (înaltă eficiență energetică) la G (scăzută eficiență energetică).

A+ este o clasă energetică la care o clădire sau un apartament poate ajunge numai dacă energia necesară pentru asigurarea unui bun confort la interior este în bună măsură provenită din surse regenerabile de energie și numai dacă sunt reduse consumurile de energie specifice. 

exemplu clasa energetica casa

Termoizolația și conservarea energiei

Nivelul de izolare a unei clădiri este un factor important în determinarea clasei de eficiență energetică a acesteia. O clădire bine izolată utilizează mai puțină energie pentru a menține temperaturi interioare confortabile, ceea ce duce la facturi mai mici la utilități și la o amprentă ecologică mai mică. Pe de altă parte, o clădire slab izolată va avea nevoie de mai multă energie pentru a menține temperaturi confortabile, ceea ce duce la facturi mai mari la utilități și la o amprentă ecologică mai mare.

termoizolatia si conservarea energiei

Tehnologiile pentru energie regenerabilă influențează clasa energetică a unei clădiri

Utilizarea tehnologiilor pentru energie regenerabilă este un alt factor important care influențează clasa de eficiență energetică a unei clădiri.

Pompele de căldură, panourile fotovoltaice, panourile solare termice și centralele eoliene casnice sunt doar câteva exemple de tehnologii de energie regenerabilă bazate pe clădiri. Aceste tehnologii au potențialul de a reduce semnificativ consumul de energie, îmbunătățind în același timp clasa de eficiență energetică a unei clădiri.

tehnologiile pentru energii regenerabile influenteaza clasa energetica a unei cladiri

Economii la cheltuieli

În ceea ce privește economiile de costuri, clădirile eficiente din punct de vedere energetic utilizează mai puțină energie pentru a menține temperaturi interioare confortabile, ceea ce duce la facturi mai mici la utilități.

Economiile de costuri pot fi substanțiale, în special în cazul clădirilor mari sau al celor care necesită multă energie pentru încălzire și răcire. În plus, deoarece oferă economii de costuri și beneficii de mediu, clădirile eficiente din punct de vedere energetic pot avea o valoare de revânzare sau de închiriere mai mare.

Amprenta de carbon

Când vine vorba de eficiența energetică, un alt factor important de luat în considerare este amprenta de carbon a unei clădiri.

Clădirile contribuie în mod semnificativ la emisiile de gaze cu efect de seră, iar reducerea amprentei de carbon a unei clădiri poate avea un impact semnificativ asupra mediului.

Clasa de eficiență energetică a unei clădiri poate fi măsurată cu ajutorul notei sale energetice privind emisiile de dioxid de carbon, care arată cantitatea de emisii de dioxid de carbon produsă de clădire.

Clasele de eficiență energetică din România

Clasele de eficiență energetică din România sunt determinate cu ajutorul unui sistem de clasificare bazat pe kWh/m2.an, care măsoară consumul de energie al unei clădiri pe metru pătrat pe an.

Cu cât numărul de kWh/m2.an este mai mic, cu atât clasa de eficiență energetică a clădirii este mai mare. Scopul acestui sistem de clasificare este de a încuraja proprietarii de clădiri să investească în tehnologii eficiente din punct de vedere energetic și să își reducă amprenta de carbon.

Concluzie

În cele din urmă, pentru clădirile moderne, clasa energetică este un aspect important. Aceasta are un impact semnificativ asupra economiilor de costuri, a amprentei ecologice și a valorii globale a clădirii. Punerea în aplicare a tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic și îmbunătățirea izolației pot îmbunătăți semnificativ clasa de eficiență energetică a unei clădiri, ceea ce duce la economii de costuri și beneficii semnificative pentru mediu. Proprietarii de clădiri își pot reduce amprenta de carbon și pot contribui la un viitor mai sustenabil prin investiții în eficiența energetică.

Scris de:

Conf. univ. dr. ing. Tiberiu Catalina

Alte articole relevante