Case NZEB – case cu performanță energetică ridicată

Standardul NZEB al clădirilor a apărut ca urmare a efectului îngrijorător de încălzire globală din cauza emisiilor de CO2 în atmosferă. În Uniunea Europeană, conform Directivei EPBD 2018/844, sectorul clădirilor rezidențiale și nerezidențiale este responsabil de aproximativ 40% consum de energie și aproximativ 36% emisii echivalente de CO2 în atmosferă. De asemenea, creșterea anuală a acestor cifre împinge Uniunea Europeană pentru a lua măsuri relevante din punct de vedere tehnic, economic și funcțional în ceea ce privește performanța energetică a caselor și emisiile echivalente de CO2.

case nzeb, casa nzeb

Ce sunt casele NZEB?

O casă NZEB este o clădire care prezintă o performanță energetică ridicată în ceea ce privește anvelopa acesteia și sistemul de instalații care asigură necesarul de energie pentru categoriile de instalații proprii clădirii. De asemenea, emisiile echivalente de CO2 rezultate în urma consumul de energie anual sunt reduse. Aceasta se traduce printr-o amprentă scăzută de carbon a clădirii și deci, un impact redus asupra încălzirii globale. 

ce sunt casele sau cladirile nzeb

Legislație case și clădiri NZEB

Uniunea Europeană definește legislația generică prin care clădirile pot atinge conformarea NZEB și anume:
– energia primară totală și anuală necesară acoperirii necesarului total și anual de energie al clădirii să fie sub un anumit prag
– emisiile echivalente de CO2 rezultate în urma consumului de energie trebuie să fie sub un anumit prag
– procentul de surse regenerabile care să acopere o parte din necesarul anual de energie primară trebuie să fie de minim 30%.

legislatie nzeb pentru cladiri eficiente energetic

În ceea ce privește stabilirea acestor praguri pentru energia primară și pentru emisiile echivalente de CO2, Uniunea Europeană oferă autonomie statelor membre conform legislațiilor naționale proprii. În România, aceste praguri sunt stabilite după două criterii importante și anume: destinația clădirii și zona climatică în care este amplasată clădirea. De exemplu, o clădire de birouri amplasată într-un oraș dintr-o regiune muntoasă (de exemplu, Brașov) nu poate urma aceeași conformare NZEB precum un hotel aflat pe litoralul Mării Negre (de exemplu, Constanța). 

Pragurile pentru energia primară sunt date în kWh/m2,an iar pragurile pentru emisiile echivalente de CO2 sunt date în kgCO2/m2,an. Mărimea clădirii (în metri pătrați) nu intervine direct în conformarea NZEB a clădirii, ci acest lucru se realizează raportat la fiecare metru pătrat al clădirii. 

Pentru clădiri, clasificarea performanței energetice și a emisiilor echivalente de CO2 se face pe bază de note energetice pe o scară de la „A+” la „G”, „A+” reprezentând o casă foarte performantă energetic, iar „G” reprezentând o clădire foarte puțin performantă energetic. Indirect o casă este NZEB și considerând clasa energetică a acesteia. De exemplu, o clădire rezidențială nu poate fi NZEB dacă nu are clasa energetică cel puțin „B” și dacă emisiile echivalente de CO2 nu sunt cel puțin în clasa „A”. 

Scris de:

Conf. univ. dr. ing. Tiberiu Catalina

Alte articole relevante